Kontakt

U P R A V A DOMA ZDRAVLJA VELA LUKA
RAVNATELJ: MARIN BARČOT, dipl.oec.

tel.020/601-754

VODITELJ RAČUNOVODSTVA : MARINKA ŽUVELA, dipl.oec.

tel. 020/ 601- 748

TAJNICA i SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE DOMA ZDRAVLJA: JELENA GUGIĆ ANIĆ, dipl.oec.

tel. 020/ 601-740 ( centrala )

RAČUNOVODSTVENI REFERENT : JAKICA TOMAŠIĆ

tel. 020/ 601-753

DOM ZDRAVLJA „DR. ANTE FRANULOVIĆ“ VELA LUKA
Ulica 1, br. 1
20270 Vela Luka

OBITELJSKA (OPĆA) MEDICINA
Dr Nikola Bačić , tel. 020/813-500
Medicinska sestra: Marinka Barčot,
tel.020/601-755

Dr Violeta Dodig,
Medicinska sestra : Jadranka Prižmić
tel. 020/ 601-773

Dr Pino Novak – zakupac ordinacije u zgradi Doma zdravlja V.Luka
Medicinska sestra : Šeparović Mirela
tel. 020/813-609

DENTALNA MEDICINA
Dr Katarina Žuvela
Zubni asistent: Meri Miletić
tel.020/601-751

Dr Irina Oreb – zakupac ordinacije u zgradi Doma zdravlja V.Luka
Zubni asistent : Petković Katarina
tel. 020/601-751

ORDINACIJA MEDICINE RADA
Dr Davor Penić – spec.medicine rada

tel. 020/601-772
Medicinska sestra: Dina Žabica
tel.020/ 601- 758

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
Dr Marijana Skender-Oreb – specijalist ginekolog
Medicinska sestra : Rubeša Stela
tel. 020/ 601-763

ORTOPEDSKA ORDINACIJA
Dr Radivoje Vuleta , spec.ortoped zakupac ordinacije u zgradi
Doma zdravlja V. Luka
Medicinska sestra :Prižmić Nevena
tel.020/ 813-514

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA U VELOJ LUCI RADI :
Dr Vjera Žuvela spec.pedijatar
utorkom popodne od 14 sati
četvrtkom ujutro od 8 sati
tel. 020/ 601-752

OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA U D.Z. VELA LUKA RADI :
svaki petak ujutro od 8 sati osim četvrtog petka u mjesecu
tel. 020/601-752

INTERNISTIČKA ORDINACIJA U D.Z. VELA LUKA:
Dr Aleksandra Nekrasov Vuleta, spec. internist
Medicinska sestra: Emilija Mabić
tel. 020/601-759

RADNO VRIJEME:
Od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati
Za vršenje narudžbi kod interniste dr Zenana Karamehmedovića ( gastroskopije ili kolonoskopije )
treba se javiti sestri Marini Šain na tel. 020/601-759 svaki dan od 11-12 sati ili od 15-16 sati.

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Inženjer medicinske radiologije : Nikša Žuvela
tel. 020/ 601-741
(ponedjeljkom i srijedom radi od 13 sati a ostale dane ujutro od 7 sati.)

PATRONAŽNA SLUŽBA U VELOJ LUCI:
Patronažna sestra : viša med.sestra Ivica Žuvela

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ radi u zakupljenom prostoru u zgradi Doma
zdravlja V.Luka
Barčot Tatjana ing.med.biok.-voditelj laboratorija
Prižmić Antonela – laborant
Surjan Katarina- laborant
Andrijić Jasenka- laborant
Andrijić Vilma- laborant
tel.020/ 601-744

DOM ZDRAVLJA „DR. ANTE FRANULOVIĆ“ ORGANIZACIJSKA JEDINICA BLATO
33. ulica, br. 4
20271 Blato

OBITELJSKA (OPĆA ) MEDICINA
Dr Marija Bačić. spec.opće med.
Medicinska sestra : Ivona Baničević
tel. 020/ 851-205

Dr Ante Milat, spec.opće med.
Medicinska sestra : Vasilija Sardelić
tel. 020/ 851-205

Dr Anžela Lipkovac
Medicinska sestra : Hermina Protić
tel. 020/ 851-205

DENTALNA MEDICINA
Dr Andrej Podbevšek
Zubni asistent : Meri Donjerković
tel. 020/ 852-091

Dr Anka Radić zakupac ordinacije u zgradi Doma zdravlja O.J. Blato.
Zubni asistent : Alenka Bačić
tel. 020/ 851-399

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
Dr Vjera Žuvela, spec. pedijatar, zakupac ordinacije u zgradi Doma zdravlja O.J. Blato.
Medicinska sestra : Bosnić Korana
tel.020/852-200

OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA
Dr Alemka Bosnić, spec.oftalmolog, zakupac u zgradi Doma zdravlja O.J. Blato

Medicinska sestra : Žaknić Mira
tel. 020/ 851-251

PATRONAŽNA SLUŽBA:
Patronažna sestra za org.jed.Blato i Ambulantu Čara :
– viša med.sestra Sanja Donjerković

DOM ZDRAVLJA „DR. ANTE FRANULOVIĆ“ – AMBULANTA ČARA
Čara 208A
20273 Čara

OBITELJSKA ( OPĆA ) MEDICINA
Dr Nera Parać
Medicinska sestra: Franica Laus
tel. 020/ 833-067

DOM ZDRAVLJA „DR. ANTE FRANULOVIĆ“ – AMBULANTA LASTOVO
Put Sv. Martina 3
20290 Lastovo

OBITELJSKA (OPĆA) MEDICINA
Nositelj tima : dr Ambroz Bambo Šutić ( na specijalizaciji ).
Njegova zamjena je dr Luka Paić
Medicinska sestra : Lucija Šantić
tel. 020/ 801- 034

Dr Anita Jančić Lešić zakupac ordinacije u zgradi ambulante Lastovo
Medicinska sestra : Magdalena Drpić
tel.: 020/ 801- 034

DENTALNA MEDICINA
Dr Goran Karaga zakupac ordinacije u zgradi ambulante Lastovo
Medicinska sestra :
tel. 020/ 801-034

PATRONAŽNA SLUŽBA U AMBULANTI LASTOVO:
Patronažna sestra : viša med.sestra Ivana Denić